03/02/2023 18:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phạt mộc 1
伐木 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 11:27

 

Nguyên tác

伐木丁丁。
鳥鳴嚶嚶。
出自幽穀,
遷於喬木。
嚶其鳴矣,
求其友聲。
相彼鳥矣,
猶求友聲;
矧伊人矣,
不求友生?
神之聽之,
終和且平。

Phiên âm

Phạt mộc tranh tranh,
Điểu minh oanh oanh,
Xuất tự u cốc,
Thiên vu kiều mộc,
Oanh kỳ minh hỹ.
Cầu kỳ hữu thanh.
Tướng bỉ điểu hỹ,
Do cầu hữu thanh.
Thẩn y nhân hỹ,
Bất cầu hữu sinh.
Thần chi thính chi,
Chung hoà thả bình.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đốn cây nghe tiếng tranh tranh
Chim thì cất giọng oanh oanh gọi bầy
Chốn hang sâu vừa bay ra khỏi
Thẳng lên cây vòi vọi vút cao
Oanh oanh cất tiếng thanh tao
Kêu lên tìm bạn hợp nhau vui hoà
Xem chim kia thiết tha như thế
Còn biết kêu lên để tìm nhau
Huống người chẳng thế hay sao?
Lại không tìm bạn để trao ân tình
Bạn thân giao thần linh sẽ chứng
Và sau cùng được hưởng vui hoà
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Phạt mộc 1