16/08/2022 22:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăm năm đành lỗi hẹn hò

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 14:55

 

Trăm năm đành lỗi hẹn hò,
Cây đa bến cũ, con đò khác đưa.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 1971

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trăm năm đành lỗi hẹn hò