21/10/2021 15:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chức Nữ nhớ Ngưu Lang (I)

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/02/2007 07:31

 

Một mình vò võ chốn Hà đông[1],
Nhớ khách đầy vơi luống những trông...
Gối ngọc giấc màng êm lưới đệm,
Thoi vàng tay ngại mắc trên không.
Đêm thanh lần tưởng hai phương nguyệt,
Ngày vắng buồn xem một dải sông.
Gẫm thấy một thu là một họp,
Còn hơn kẻ chực Quảng Hàn cung[2].
[1] Đông Ngân Hà.
[2] Chỉ Hằng Nga, sống lẻ loi trong Quảng Hàn cung (cung trăng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Chức Nữ nhớ Ngưu Lang (I)