25/01/2022 16:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký thi
寄詩

Tác giả: Lý chủ bạ cơ - 李主簿姬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2014 12:13

 

Nguyên tác

去時盟約與心違,
秋日離家春不歸。
應是維揚風景好,
恣情歡笑到芳菲。

Phiên âm

Khứ thì minh ước dữ tâm vi,
Thu nhật ly gia xuân bất quy.
Ưng thị Duy Dương[1] phong cảnh hảo,
Tứ tình hoan tiếu đáo phương phi.

Dịch nghĩa

Lúc đi ước hẹn thế nào mà nay vi phạm,
Đi từ mùa thu mà xuân chưa trở lại.
Có lẽ phong cảnh ở Duy Dương đẹp,
Nên hứng tình đã tìm đến chốn hoa thơm vui cười chăng?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi ước hẹn để rồi vi phạm
Thu ra đi xuân vẫn chưa về
Duy Dương phong cảnh đẹp ghê
Hứng tình cười nói cận kề hoa thơm?
Bài thơ này được chép trong "Thi thoại tổng quy" 詩話總龜 do Nguyễn Duyệt 阮閱 đời Tống soạn. Lời dẫn viết: Lý chủ bạ chơi Quảng Lăng, qua mùa xuân vẫn chưa về, vợ ông gửi bài thơ này có ý trách.

[1] Tên gọi khác của Dương Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý chủ bạ cơ » Ký thi