28/06/2022 04:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hát bội

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Nguyễn Thanh Lộc vào 15/01/2016 14:46

 

Đồng la trống chiến đánh vang rầy[1],
Oả oả[2] coi ra cũng sắp[3] nầy.
Ba chú[4] kép già ngồi vếch mỏ,
Mấy thằng hiệu[5] đói đứng khoang tay,
Áo quần lượt thượt tuồng anh khách,
Dùi gậy nghênh ngang khác chú tây.
Lạy kiếm ít đồng rồi rượu thịt,
Hết, còn nhà chủ biết gì đây.[6]
Viết năm Giáp Thìn 1904.

Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995
[1] Quốc âm tạp vịnh chép “hồi vang đầy”.
[2] Ông Lê Ấm đọc “Cả cả”.
[3] Có nghĩa là đàn, đám, lũ.
[4] Quốc âm tạp vịnh đổi ra “ba lão”.
[5] Lính cầm cờ chạy theo tướng hoặc làm quân phi báo tuồng hát.
[6] Quốc âm tạp vịnh chép “Biết gì nhà chú hết còn đây”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Hát bội