18/04/2024 16:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây lâu tử
西樓子

Tác giả: Thái Thân - 蔡伸

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2014 19:58

 

Nguyên tác

樓前流水悠悠。
駐行舟。
滿目寒雲衰草、
使人愁。

多少恨,
多少淚,
謾遲留。
何似驀然拚舍、
去來休。

Phiên âm

Lâu tiền lưu thuỷ du du.
Trú hành chu.
Mãn mục hàn vân suy thảo,
Sử nhân sầu.

Đa thiểu hận,
Đa thiểu lệ,
Mạn trì lưu.
Hà tự mạch nhiên biện xá,
Khứ lai hưu.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trước lầu nước chảy mê mê
Thuyền đậu kề
Một vùng mây đen cỏ úa
Khiến buồn ghê

Vô vàn hận
Lệ khôn cạn
Vẫn chưa chi!
Sao không bỏ qua danh lợi
Để quay về?
Từ điệu Tây lâu tử còn có tên là Tương kiến hoan 相見歡.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thân » Tây lâu tử