18/05/2024 11:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa kia tươi tốt rườm rà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 16:06

 

Hoa kia tươi tốt rườm rà,
Tuy rằng tươi tốt khi mà ong châm.
- Anh ở trong ấy mà ra?
Cớ sao anh biết vườn hoa chị tàn?
Hoa tàn nhưng nhị chưa tàn,
Muốn xem chị vén bức màn cho xem.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoa kia tươi tốt rườm rà