17/10/2021 21:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một người hát
Einer singt

Tác giả: Erich Fried

Nước: Áo
Đăng bởi hongha83 vào 08/12/2017 21:29

 

Nguyên tác

Einer singt
aus Angst
gegen Angst

Einer singt
aus Not
gegen Not

Einer singt
aus der Zeit
gegen die Zeit

Einer singt
aus dem Staub
gegen den Staub

Einer singt
von den Namen
die Namen namenlos machen

Bản dịch của Quang Chiến

Một người hát
Vì sợ
Để chống lại nỗi sợ

Một người hát
Vì khổ
Để chống lại nỗi khổ

Một người hát
Vì thời gian
Để chống lại thời gian

Một người hát
Từ cát bụi
Để chống lại cát bụi

Một người hát
Về những quý danh
Đã biến tên người thành vô danh
Nguồn: Từ quê hương Mozart (tuyển thơ), Nhiều người dịch, NXB Lao động, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Erich Fried » Một người hát