28/10/2021 05:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rét

Tác giả: Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 03:45

 

Rét phóng trời đông ra rất xa.
Mây như pha sữa cả trời nhoà,
Lọc đều ánh sáng lên phơi phới;
Cả một ngày như mới sớm ra.

Chân trời thu lại mà thêm rộng.
Gió lạnh qua cây đụng cánh dài.
Chim cũng sải đi kêu chiếp chiếp,
Mùa đông có một cái gì tươi!

Lúa mùa gặt được khô chân ruộng.
Rơm ở trong làng chất đống cao.
Hỡi người sắp thuế đang chăm chút,
Kho huyện Từ Sơn dựng cổng chào.
Từ Sơn (Bắc Ninh) 11-1959

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Diệu » Rét