22/05/2022 05:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp hoa bụt sáng nay

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 13/04/2019 14:36

 

Hoa trước cửa bao năm
Ôm đa đoan: chẳng thấy
Sáng nay lòng tự tại:
Đỏ thắm một màu dâng!
Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Gặp hoa bụt sáng nay