23/06/2024 04:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ ý kỳ 1
古意其一

Tác giả: Tôn Phần - 孫蕡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/09/2021 15:18

 

Nguyên tác

山樊花落春風起,
吹妾芳情渡湘水。
夢中蝴蝶相交飛,
門前鵲聲郎馬歸。

Phiên âm

Sơn phiền hoa lạc xuân phong khỉ,
Xuy thiếp phương tình độ Tương thuỷ.
Mộng trung hồ điệp tương giao phi,
Môn tiền thước thanh lang mã quy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió xuân nổi rụng hoa cạnh núi,
Đưa tình em qua khỏi sông Tương.
Hồ điệp bay cặp kè trong mộng,
Ngựa chàng về thước hót trước vườn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Phần » Cổ ý kỳ 1