03/12/2022 16:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa nắng

Tác giả: Phạm Đạo

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/08/2019 04:31

 

Những bông hoa nắng
Đậu trên tóc con

Những bông hoa nắng
Vương trên áo con

Những bông hoa nắng
Nhảy nhót quanh con

Con cười với ba
Hay con đùa với
Những bông hoa nắng?

Mải ngắm con ta
Bỗng thấy con thành
Một bông hoa nắng
Budapest, 1971

Nguồn: Tuyển thơ, Phạm Đạo, NXB Hội nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đạo » Hoa nắng