29/11/2022 08:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cao Quan cốc khẩu chiêu Trịnh Hộ
高冠谷口招鄭鄠

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2010 20:27

 

Nguyên tác

谷口來相訪,
空齋不見君。
澗花然暮雨,
潭樹暖春雲。
門徑稀人跡,
簷峰下鹿群。
衣裳與枕席,
山靄碧氛氳。

Phiên âm

Cốc khẩu lai tương phỏng,
Không trai bất kiến quân.
Giản hoa nhiên mộ vũ,
Đàm thụ noãn xuân vân.
Môn kính hy nhân tích,
Thiềm phong hạ lộc quần.
Y thường dữ chẩm tịch,
Sơn ái bích phân uân.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Đến Cốc Khẩu chiều viếng
Phòng trai vắng thế này
Động mưa hoa sắc lửa
Xuân ấm cây đầm mây
Lối cửa chân dấu hiếm
Triền non hươu họp bầy
Áo chăn cùng ấp ủ
Hơi núi biếc ngày ngày
Tựa bài này có nơi chép là "Cao Cung cốc tặng Trịnh Hộ" 高宮谷贈鄭鄠.

Cao Quan cốc: nơi Sầm Tham ẩn cư trước khi làm quan, ở núi Chung Nam Sơn, nay là phía đông nam huyện Hộ, tỉnh Thiểm Tây. Ông làm bài này sau khi vào làm quan lâu ngày, trở về đây thăm cố nhân Trịnh Hộ.
Nguồn: Tuyển tập thơ Đường - Quyển I, NXB Văn nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Cao Quan cốc khẩu chiêu Trịnh Hộ