23/09/2021 07:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân

Tác giả: Chân Hội Nghiêm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/07/2017 08:48

 

Vẫn hoa vẫn lá vẫn mùa xuân
Xuân trước, xuân nay, xuân khác gì?
Quê nhà không pháo không lời giảng
Gởi trọn tình quê nỗi nhớ Thầy

Vẫn hoa vẫn lá vẫn mùa xuân
Xuân trước, xuân nay, xuân khác nhiều
Ai đem tỉnh thức về non nước
Trao trọn niềm an đến mọi nhà
Nguồn: Đôi khi (thơ), Chân Hội Nghiêm, NXB Trẻ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chân Hội Nghiêm » Xuân