05/07/2020 21:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ lúc ấy...

Tác giả: Thu Nguyệt - Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đồ Nghệ vào 03/05/2009 02:43

 

Gửi T.H.

Em ngồi hoá đá thành thơ
Trả anh ngày tháng anh chờ lúc yêu

Em ngồi hoá đá thành chiều
Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa

Em ngồi hoá đá thành mưa
Trả anh cái phút anh đưa qua cầu

Xa nào anh có hay đâu
Đá từ lúc ấy bắt đầu hoá em...
1988

Nguồn:
1. Thơ 1986 - 1990, NXB Hội nhà văn, 1990
2. Thơ Tình thời con gái, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thu Nguyệt » Từ lúc ấy...