04/08/2020 10:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạo làm trai như người ta

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 14:02

 

Đạo làm trai như người ta
Thì đông xung, tây đột chưa đặng làm quan
Huống chi như anh ở nhà dưng dưng vô sự, ai gánh bảng vàng đến cho
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đạo làm trai như người ta