28/10/2021 15:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập ngũ dạ đại phong
十五夜大風

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:29

 

Nguyên tác

一夜長風撼海臺,
順安門外浪如雷。
千秋上作周郎氣,
要打紅毛巨艦回。

Phiên âm

Nhất dạ trường phong hám hải đài[1],
Thuận An môn ngoại lãng như lôi.
Thiên thu thượng tác Chu lang[2] khí,
Yếu đả Hồng mao[3] cự hạm hồi.

Dịch nghĩa

Suốt đêm gió lộng rung động toà Hải đài,
Ngoài cửa Thuận An tiếng sóng gầm như sấm.
Hùng khí của chàng họ Chu nghìn năm còn bốc lên,
Như đánh cho tàu lớn bọn Hồng mao phải lùi trở lại.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Gió lộng thâu đêm chuyển hải đài,
Thuận An sấm dậy dóng ngoài khơi.
Khí hùng Công Cẩn nay còn mạnh,
Tàu chiến Hồng Mao, quyết đánh lùi.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2004
[1] Đài ven biển. Đời Tự Đức (1848-1883) ở cửa bể Thuận An có những toà đại kiên cố gọi là hải đài, để quan sát giặc từ ngoài biển vào.
[2] Chu Du tức Công Cẩn đời Tam Quốc đã lợi dụng gió đông nam đánh tan quân Tào Tháo ở Xích bích.
[3] Chỉ người phương Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thập ngũ dạ đại phong