06/10/2022 17:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc xá
北垞

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/11/2013 12:56

 

Nguyên tác

北垞湖水北,
雜樹映朱闌。
逶迤南川水,
明滅青林端。

Phiên âm

Bắc xá hồ thuỷ bắc,
Tạp thụ ánh chu lan.
Uy dĩ nam xuyên thuỷ,
Minh diệt thanh lâm đoan.

Dịch nghĩa

Gò bắc ở phía bắc hồ,
Các cây bụi soi bóng lên lan can đỏ.
Con suối nam chảy ngoằn ngoèo,
Ánh sáng mờ đi nơi đầu rừng xanh.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Đồi bắc phía bắc hồ,
Cây chen rực đỏ bờ.
Dòng nam gió mạnh thổi,
Rừng ngoài trời xanh mờ.
Nguồn: Vương Duy chân diện mục, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Bắc xá