22/10/2021 21:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi yêu mảnh đất này
我爱这土地

Tác giả: Ngải Thanh - 艾青

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Mặc Am vào 26/02/2019 14:02

 

Nguyên tác

假如我是一只鸟,
我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:
这被暴风雨所打击的土地,
这永远汹涌着我们的悲愤的河流,
这无止息地吹刮着的激怒的风,
和那来自林间的无比温柔的黎明……
——然后我死了,
连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?
因为我对这土地爱得深沉……

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Ví như tôi là một cánh chim,
Tôi cũng sẽ cất tiếng ca đến khản giọng:
Đây mảnh đất bị mưa dội gió lay,
Đây dòng sông mãi trào lên nỗi đau thương của chúng tôi,
Đây cơn gió cuồng nộ cứ thét gào không dứt,
Và bình minh hiền hoà vô hạn đang đến tự cánh rừng…
---Sau đó tôi chết rồi,
Cả lông cánh đều tan rữa trên mặt đất.

Vì sao trong mắt tôi luôn ngậm dòng lệ đẫm?
Bởi vì tôi yêu sâu sắc mảnh đất này…
Ngày 17 tháng 11 năm 1938
Nguồn: Văn hoá Trung Hoa: Văn học, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngải Thanh » Tôi yêu mảnh đất này