31/03/2023 21:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phút lặng thinh

Tác giả: Mường Mán - Trần Văn Quảng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 18/08/2006 11:09

 

Cái hôm ta phải lòng nhau
Mặt trời trên nhánh me cao trộm nhìn
Trái đất như bỗng đứng im
Không gian như chợt xanh hơn mọi ngày
Tuyệt vời là chiếc lá bay
Như chim sẽ đậu xuống tay em hiền
Tyuệt vời bốn hướng chgao nghiêng
Dồn hết nắng gió về riêng phía mình
Tuyệt vời cái phút lặng thinh
Nói hơn chán vạn lời tình huyên thiên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mường Mán » Phút lặng thinh