09/12/2022 19:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân Hợi xuân nguyên thí bút
辛亥春元試筆

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 25/06/2016 04:42

 

Nguyên tác

開春初四日,
家居已二年。
孺懷親具慶,
臣分帝矜全。
鳥語清吟外,
葩推濁酒前。
明窗瀕展卷,
悠哉古聖賢。

Phiên âm

Khai xuân sơ tứ nhật,
Gia cư dĩ nhị niên.
Nhụ hoài thân cụ khánh,
Thần phân đế căng tuyền (toàn).
Điểu ngữ thanh ngâm ngoại,
Ba thôi trọc tửu tiền.
Minh song tần triển quyển,
Du tai cổ thánh hiền.

Dịch nghĩa

Khai bút vào ngày mồng bốn tết
Ở nhà đến nay kể đã hai năm
Như trẻ con quẩn quanh cha mẹ, đấng thân đủ đẹp lòng
Thân phận bầy tôi, được vua cứu đỡ chu toàn
Chim hót bên ngoài xen lẫn tiếng ngâm thơ trong trẻo
Hoa gợi hứng trước chén rượu nhạt tênh
Bên cửa sổ sáng, luôn mở sách ra đọc
Sâu xa thay, nghĩa lý thánh hiền xưa

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Mồng bốn tết mới khai xuân,
Ở nhà kể đã hai năm chẵn rồi.
Ơn vua cứu đỡ bề tôi,
Được làm con nít, cha vui, mẹ cười.
Thơ ngâm chim hót nối lời,
Rượu quê đáy hũ, hoa mời chén nâng.
Đòi phen pho sách bên song,
Sâu xa hiền thánh, mênh mông ý lời.
Nguồn: Đông Dương thi văn tuyển, Vũ Phạm Khải, NXB Khoa học xã hội, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Tân Hợi xuân nguyên thí bút