25/03/2023 17:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ độ kỳ đình
古渡旗亭

Tác giả: Ngô Phúc Lâm - 吳福臨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2016 22:59

 

Nguyên tác

渡頭山半入雲青,
西向平沙又淺汀。
煙棹汎秋橫野店,
竹旗迎曙拂江亭。
世逢津外帆如織,
客思灘頭鬢欲星。
憑眺幾催吟興逸,
絃歌辰況坐邊聽。

Phiên âm

Độ đầu sơn bán nhập vân thanh,
Tây hướng bình sa hựu thiển đinh.
Yên trạo phiếm thu hoành dã điếm,
Trúc kỳ nghênh thự phất giang đình.
Thế phùng tân ngoại phàm như chức,
Khách tứ than đầu mấn dục tinh.
Bằng diểu kỷ thôi ngâm hứng dật,
Huyền ca thì huống toạ biên thinh.

Dịch nghĩa

Chỗ bến đò, phân nửa ngọn núi lọt vào giữa mây xanh,
Phía tây bãi cát phẳng, có dòng nước cạn.
Khua mái chèo vương khói thu ngang dọc nơi điếm cỏ
Cờ tre nghênh đón nắng nóng, phất phơ trước giang đình.
Ngoài bến sông, gặp nhau trên đời, buồm chen như mắc cửi.
Trên đầu bãi, suy tư đất khách, mái tóc hầu bạc sương.
Vin tay nhìn xa, hứng thơ mấy bận dạt dào.
Nếu có ai đàn ca, hoặc mình được làm khách ngồi nghe thì hay lắm.

Bản dịch của Ngạn Xuyên Ngô Đức Thọ

Đầu sông núi vút tận mây xanh,
Cát phẳng doi tây nước cạn duyềnh.
Chèo khói sông thu vờn điếm cỏ,
Cờ tre đón nắng phất giang đình.
Ngoài bến gặp nhau, buồm mắc cửi,
Suy tư đất khách, bạc đầu sương.
Xa ngắm mấy phen tràn thi hứng,
Đàn ca nhớ lúc được vui chung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Phúc Lâm » Cổ độ kỳ đình