08/12/2021 19:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn Phan Thanh Giản

Tác giả: Nguyễn Tri Phương - 阮知方

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2008 11:18

 

Ven ngàn góc biển dặm chơi vơi,
Vui tỏ phân nhau một bước dời.
Cá lại Long giang hai ngả nước,
Nhạn về Du hợp một phương trời.
Nửa hồ cố cựu trông lai láng,
Cạn chén kim phong thổi lộng khơi.
Chầy kíp Trường An mau trở lại,
Thăm người viếng cảnh hỡi người ơi!
Sinh thời, Nguyễn Tri Phương rất ít làm thơ, nhưng năm 1866, nhân tiễn Phan Thanh Giản vào Nam nhậm chức Kinh lược sứ miền Tây, ông có bài thơ này tặng.

Tiêu đề có bản chép là Tặng Kinh lược sứ Phan Thanh Giản.

Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tri Phương » Tiễn Phan Thanh Giản