24/06/2024 17:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang hữu tự 3
江有汜 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 08:21

 

Nguyên tác

江有沱,
之子歸,
不我過。
不我過,
其嘯也歌

Phiên âm

Giang hữu Đà,
Chi tử quy.
Bất ngã qua
Bất ngã qua
Kỳ tiêu dã ca.

Dịch nghĩa

Sông Trường Giang còn có sông Đà chảy tách ra.
Nàng ấy đi lấy chồng,
Đi qua bên ta mà chẳng dắt ta theo cùng,
Tuy qua mà chẳng dắt ta đi theo,
(Thì ắt ngày sau nàng sẽ hối hận) Chép miệng thở dài rồi sẽ ca vui lên (khi em được rước sang và ở nơi yên ổn).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trường Giang còn có sông Đà,
Vu quy chẳng dắt em qua ở cùng.
Tuy qua chẳng dắt đi chung,
Mai sau chép miệng hận lòng vội ca.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

Đà: tên con sông chảy tách biệt Trường Giang.
qua: đi qua bên em mà không dắt em cùng đi chung với.
tiêu: chép miệng để hà hơi buồn phẫn trong lòng, tức là nói lúc ăn năn hối hận.
ca: ca vui lên khi được ở nơi yên ổn.

Họ Trần nói rằng, trong thiên Tiểu Tinh, bà phu nhân thi ân huệ xuống cho các thiếp, cho nên các thiếp đều tận tâm phụng sự. Còn trong khoảng sông Trường Giang, người vợ chính không thi ân xuống cho các thiếp, nhưng các thiếp không oán hận. Vì rằng người cha tuy không hiền từ, người con cũng không thể nào được bất hiếu. Ở mỗi địa vị đếu phải làm tròn đạo nghĩa của mình mà thôi vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Giang hữu tự 3