03/12/2022 00:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gái lỗ tai, trai con mắt

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2015 09:11

 

Gái lỗ tai, trai con mắt
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gái lỗ tai, trai con mắt