28/11/2020 22:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên du
少年遊

Tác giả: Chu Bang Ngạn - 周邦彥

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 06/06/2007 17:31

 

Nguyên tác

并刀如水,
吳鹽勝雪,
纖指破新橙。
錦幄初溫,
獸香不斷,
相對坐調笙。

低聲問:向誰行宿?
城上已三更。
馬滑霜濃,
不如休去,
直是少人行!

Phiên âm

Tinh đao như thuỷ,
Ngô diêm thắng tuyết,
Tiêm chỉ phá tân tranh.
Cẩm ác sơ ôn,
Thú hương bất đoạn,
Tương đối toạ điệu sinh.

Đê thanh vấn: hướng thuỳ hành túc?
Thành thượng dĩ tam canh.
Mã hoạt sương nùng,
Bất như hưu khứ,
Trực thị thiếu nhân hành!

Dịch nghĩa

Dao Tình sắc như nước,
Muối xứ Ngô trắng hơn tuyết,
Ngón tay nào đã bóc trái cam tươi.
Màn gấm vừa ấm,
Và lư hương hình thú tỏa ra ngát mùi hương,
Cùng ngồi đối diện gò sênh hát ca.

Kề tai hỏi nhả: kẻ hành lạc đêm khuya là ai vậy?
Mà trống điểm canh ba.
Sương khuya càng ngày càng đậm, đường trơn trợt ngựa khó đi.
Đừng có đi thì mới phải chứ.
Đúng là bọn thiếu niên lanh chanh.

Bản dịch của Yến Lan

Dao Tinh sắc nước,
Muối Ngô lấn tuyết,
Tay ngọn bóc cam sành.
Gấm ấp hơn chiên,
Mùi hương thú quyện,
Đối mặt người gõ sênh.

Thấp giọng hỏi: cùng ai vầy cuộc?
Canh ba điểm trống thành.
Ngựa trợt sương đẫm,
Chi bằng đừng đến,
Thật lũ trẻ lanh chanh.
Nguồn: Từ Tống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Bang Ngạn » Thiếu niên du