05/08/2020 09:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buồn như

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/09/2016 15:07

 

Buồn như Đập Đá đổ mưa
Buồn như Cồn Hến mắc lừa Chợ Dinh
Buồn như bèo ngả ba Sình
Lênh đênh chẳng biết phận mình ra răng!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Buồn như