06/12/2022 08:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạc xung thiên - Lật Thuỷ trường thọ hương tác
鶴沖天-溧水長壽鄉作

Tác giả: Chu Bang Ngạn - 周邦彥

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/08/2014 02:35

 

Nguyên tác

梅雨霽,
暑風和,
高柳亂蟬多。
小園臺榭遠池波,
魚戲動新荷。

薄紗廚,
輕羽扇,
枕冷簟涼深院。
此時情緒此時天,
無事小神仙。

Phiên âm

Mai vũ[1] tễ,
Thử phong hoà,
Cao liễu loạn thiền đa.
Tiểu viên đài tạ viễn trì ba,
Ngư hí động tân hà.

Bạc sa trù,
Khinh vũ phiến,
Chẩm lãnh điệm lương thâm viện.
Thử thì tình tự thử thì thiên,
Vô sự tiểu thần tiên.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Mưa dầm tạnh
Gió hạ nồng
Ve liễu rộn tiếng đồng
Vườn xinh lầu đẹp hồ rung sóng
Cá nhảy động sen mòng

Màn the mỏng
Nhẹ quạt lông
Nằm chiếu trúc nhà mênh mông
Lúc thì ta định, khi trời định
Chẳng gì cũng tiên ông
Lật Thuỷ là huyện nhỏ nơi tác giả làm quan, nay thuộc tỉnh Giang Tô.

[1] Ở Giang Nam khi mùa mơ chín thì trời mưa liên miên, nên gọi thời tiết đó là "mai vũ".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Bang Ngạn » Hạc xung thiên - Lật Thuỷ trường thọ hương tác