19/08/2022 22:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Triều-Trung hữu hảo hiệp hội
贈朝中友好協會

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2009 03:04

 

Nguyên tác

國際精神傳宇內,
朝鮮民族是英雄。
中朝友誼數千年,
如弟如兄肩并肩。

Phiên âm

Quốc tế tinh thần truyền vũ nội,
Triều Tiên dân tộc thị anh hùng.
Trung-Triều hữu nghị sổ thiên niên,
Như đệ như huynh kiên tịnh kiên.

Bản dịch của Phan Văn Các

Trung Triều kết bạn tự nghìn xưa
Sát cánh kề vai tựa ruột rà
Giữ nước giữ nhà cùng chống giặc
Anh hùng máu thắm nhuộm tươi cờ
Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Tặng Triều-Trung hữu hảo hiệp hội