29/10/2020 21:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đà Lạt

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 09:24

 

Bên này nắng
bên kia mưa
Một làn sương trắng
cũng vừa
bay sang
Này em góc phố
hoa vàng
Dùng dằng
vạt nắng đổ tràn nguồn thơ
Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Đà Lạt