20/08/2022 12:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phạt phó biên hữu hoài thượng Vi lệnh công kỳ 2
罰赴邊有懷上韋令公其二

Tác giả: Tiết Đào - 薛濤

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/05/2014 15:14

 

Nguyên tác

聞道邊城苦,
而今到始知。
卻將門下曲,
唱與隴頭兒。

Phiên âm

Văn đạo biên thành khổ,
Nhi kim đáo thuỷ tri.
Khước tương Môn hạ khúc[1],
Xướng dữ Lũng Đầu[2] nhi.

Dịch nghĩa

Nghe nói cuộc sống ở quan ải khổ,
Nay tới mới biết đúng vậy.
Tôi xấu hổ làm khúc hát này,
Để hát cùng lính thú trong một tiệc nơi địa đầu.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Nghe nói biên cương khổ,
Nay đến rồi mới hay.
Lại ca Môn hạ khúc,
Tặng lính thú nơi này.
Nguồn: Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014
[1] Những khúc ca được biểu diễn nơi quan phủ.
[2] Địa danh, tức vùng Lũng Tây tỉnh Cam Túc. Xưa đây là nơi giáp giới với các bộ tộc du mục nên từ Lũng Đầu thường được dùng để chỉ biên giới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Đào » Phạt phó biên hữu hoài thượng Vi lệnh công kỳ 2