06/02/2023 22:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mật thiên đường

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 09:37

 

Mơ xanh tứ hải uốn tình thương
Rót mật thiên đường cột vấn vương
Cất cánh hồn bay lên vũ trụ
Hai lòng ghép một uống đêm trường.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Mật thiên đường