09/12/2022 00:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 2 (Trường lăng nhuế đầu nhi)
遣興五首其二(長陵銳頭兒)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 16:25

 

Nguyên tác

長陵銳頭兒,
出獵待明發。
騂弓金爪鏑,
白馬蹴微雪。
未知所馳逐,
但見暮光滅。
歸來懸兩狼,
門戶有旌節。

Phiên âm

Trường lăng nhuế đầu nhi,
Xuất lạp đãi minh phát.
Tuynh cung kim trảo đích,
Bạch mã xúc vi tuyết.
Vị tri sở trì trục,
Đãn kiến mộ quang diệt.
Qui lai huyền lưỡng lang,
Môn hộ hữu tinh tiết.

Dịch nghĩa

Nơi gò dài kia lũ trai tráng khoẻ,
Chờ sáng ra để đi săn.
Cung đỏ mũi tên vàng,
Ngựa trắng rảo bước trên tuyết mỏng.
Không biết chạy nhanh đuổi mạnh cái gì,
Chỉ thấy lúc tối trời.
Đi về treo hai con sói,
Ngay cửa giăng cờ phướn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Gò cao trai lực lưỡng,
Chờ sáng bắt đầu săn.
Cung đỏ, tên vàng chói,
Tuyết mỏng, ngựa sải chân.
Đuổi bắt gì chẳng biết,
Tối trời mới về lần.
Lủng lẳng hai con sói,
Cờ phướn trước cửa ngăn.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 2 (Trường lăng nhuế đầu nhi)