21/10/2020 18:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn Bá Nha lên dây sẵn đợi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 17:05

 

Đàn Bá Nha lên dây sẵn đợi,
Đợi bạn Tử Kỳ, tri âm hỡi có hay?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đàn Bá Nha lên dây sẵn đợi