27/09/2023 19:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh ngọc án
青玉案

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/09/2014 14:30

 

Nguyên tác

年年社日停針線。
怎忍見、
雙飛燕。
今日江城春已半。
一身猶在,
亂山深處,
寂寞溪橋畔。

春衫著破誰針線。
點點行行淚痕滿。
落日解鞍芳草岸。
花無人戴,
酒無人勸,
醉也無人管。

Phiên âm

Niên niên xã nhật đình châm tuyến.
Chẩm nhẫn kiến,
Song phi yến.
Kim nhật giang thành xuân dĩ bán.
Nhất thân do tại,
Loạn sơn thâm xứ,
Tịch mịch khê kiều bạn.

Xuân sam trước phá thuỳ châm tuyến.
Điểm điểm hàng hàng lệ ngân mãn.
Lạc nhật giải yên phương thảo ngạn.
Hoa vô nhân đới,
Tửu vô nhân khuyến,
Tuý dã vô nhân quản.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Hàng năm tế xã thôi khâu vá.
Đôi én ấy,
Sao giăng chỉ.
Thành sông hôm nay xuân quá nửa.
Một mình còn đây,
Núi vắng rừng sâu,
Lặng lẽ bên cầu đá.

Áo xuân mặc rách ai khâu vá.
Đốm đốm hàng hàng vết lệ ố.
Nắng tắt cởi yên bên bãi cỏ.
Hoa không người cài,
Rượu không người mời,
Say cũng không người rõ.
Bài từ này miêu tả nỗi lòng của người du tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Thanh ngọc án