22/03/2023 08:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hựu tiền đề, tự xướng
又前題自唱

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 16/01/2015 22:26

 

Nguyên tác

騷翁應與我同登,
路入樝菴山幾層。
覽勝最宜無事客,
論詩已換舊辰僧。
共傾菊酒懷元亮,
更把茱囊學少陵。
遊興又逢秋氣爽,
高吟俯唱助馮凌。

Phiên âm

Tao ông ứng dữ ngã đồng đăng,
Lộ nhập Tra Am sơn kỷ tằng.
Lãm thắng tối nghi vô sự khách,
Luận thi dĩ hoán cựu thì tăng.
Cọng khuynh cúc tửu hoài Nguyên Lượng[1],
Cánh bả thù nang học Thiếu Lăng[2].
Du hứng hựu phùng thu khí sảng,
Cao ngâm phủ xướng trợ bằng lăng.

Dịch nghĩa

Các ông nhà thơ nên cùng ta đi chơi lên núi
Ðường vào Tra Am núi non chập chùng
Ði xem thắng cảnh là thích hợp nhất cho khách nhàn hạ
Bàn bạc về thơ đã có sư mới tiếp đón
Cùng uống rượu cúc lại nhớ Nguyên Lượng
Cũng học Thiếu Lăng đem theo giỏ hái cỏ thuốc thù du
Thú đi chơi lại gặp lúc mùa thu khí trời mát mẻ
Ngâm vang hát lớn cho hợp với cảnh trời hùng vĩ

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Cùng thăm cảnh núi với thi ông
Ðường tới Trà Am núi chập chùng
Ngắm nghía khách nhàn thêm hứng thú
Ngâm nga sư mới lại vui cùng
Nhớ chàng Nguyên Lượng say bầu rượu
Học kẻ Thiếu Lăng lựa nhánh bông
Dạo bước khi trời thu mát mẻ
Trời cao bát ngát hát thêm nồng
[1] Tên tự của Ðào Tiềm (Ðào Uyên Minh).
[2] Tên tự của Ðỗ Phủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hựu tiền đề, tự xướng