22/05/2024 09:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em thời canh cửi trong nhà (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 17:16

 

Em thời canh cửi trong nhà,
Chàng thì đi học, đỗ ba khoa liền.
Khoa trước thì đỗ giải nguyên,
Khoa sau tiến sĩ, đỗ liền ba khoa.
Vinh quy bái tổ về nhà,
Để thiếp trông thấy thiếp hoà mừng thay.
Công thiếp lo liệu bấy chầy,
Chàng đi ngựa thắm, thiếp nay võng đào.
Thiếp sắm cho chàng một chiếc nhà cao,
Bằng chín mẫu đất, bằng ba quãng đồng.
Cột cái thăm thẳm vẽ rồng,
Mượn ba vạn thợ trả công đề huề.
Thiếp đánh hòn đá xây hè,
Thiếp cho xẻ núi Ba Vì về xây.
Trên thềm ngựa chạy bảy ngày,
Chung quanh lát ván cột tày gỗ thông.
Gỗ mun đóng chiếc thuyền rồng,
Cửa ngõ bằng đồng sáng lộn như gương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em thời canh cửi trong nhà (II)