08/02/2023 21:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sậu vũ
驟雨

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2021 20:51

 

Nguyên tác

蛙龜鳴空園,
驟雨已滑道。
推窗喚阿童,
拭問階前草。

Phiên âm

Oa quy minh không viên,
Sậu vũ dĩ hoạt đạo.
Thôi song hoán a đồng,
Thức vấn giai tiền thảo.

Dịch nghĩa

Rùa, ếch kêu trong vườn hoang
Mưa rào làm cho đường trở nên trơn
Đẩy cửa sổ gọi tiểu đồng
Hỏi thăm cỏ trước thềm

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Rùa, ếch inh vườn vắng
Mưa rào đường hoá trơn
Đẩy song gọi thằng nhỏ
Hỏi cỏ thềm ngập không?
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập II), NXB Văn học, 2012
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập II), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Sậu vũ