19/01/2022 03:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 48
48

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 09/05/2011 05:09

 

Nguyên tác

Thou hast taken him to thine arms and crowned him with death, him who ever waited outside like a beggar at life's feast.
Thou hast put thy right hand on his failings and kissed him with peace that stills life's turbulent thirst.
Thou hast made him one with all kings and with the ancient world of wisdom.

Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Người đã mang anh ta cho đôi cánh tay mảnh khảnh và ban tặng anh ta cái chết, anh ta - người luôn chờ đợi bên ngoài như một kẻ ăn mày ở đại hội trần gian.
Người đã đặt bàn tay phải của người trên sự thất bại của anh ta và hôn anh ta trong im lặng - đó là điều vẫn làm dịu đi những khát khao hỗn loạn của cuộc đời.
Người đã tạo tác anh ta bằng tất cả những vị hoàng đế và bằng thế giới thông thái cổ xưa.
Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 48