13/07/2024 09:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa thời biến du chư gia viên
花時遍遊諸家園

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2012 20:39

 

Nguyên tác

為愛名花牴死狂,
只愁風日損紅芳。
綠章夜奏通明殿,
乞借春陰護海棠。

Phiên âm

Vi ái danh hoa để tử cuồng,
Chỉ sầu phong nhật tổn hồng phương.
Lục chương dạ tấu Thông Minh điện[1],
Khất tá xuân âm hộ hải đường.

Dịch nghĩa

Vì yêu hoa đẹp đến chết cuồng
Chỉ e nắng gió làm phai sắc hồng của hoa
Đêm dâng tờ sớ cầu điện Thông Minh
Cho bóng xuân giúp hải đường

Bản dịch của Mai Lăng

Mê đắm danh hoa ngỡ phát cuồng
Những e nắng gió phụ hồng hương
Canh khuya thầm khấn Thông Minh điện
Cho bóng xuân qua hộ hải đường
[1] Điện Thông Minh, ở trên trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Hoa thời biến du chư gia viên