22/10/2021 20:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chống mê tín

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lavie vào 08/06/2008 09:30

 

Cầu Thần đảo Thánh khéo làm điên
Hao tốn xưa nay biết mấy tiền!
Mình nộm khoanh tay mà cũng vái
Thầy mù gieo quẻ gọi là thiêng!
Á Âu cuộc đã xoay ra thế
Ma quỷ tài sao giữ được quyền!
Hoạ phúc ai đừng mê tín nữa
Ngọn triều khoa học đã xô nghiêng!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Chống mê tín