24/10/2021 16:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô Tấm bên Sông Ngân

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/02/2015 17:00

 

Qua Ninh Bình
Nghe "Bài ca may áo"
Có phải Ngọc Mỹ Nhân
Dáng thiên thần và cô Tấm bến sông Ngân?

Đi qua thời máu lửa
Dáng em càng thanh tân
Đường kim càng mềm mại
Tình em là mùa xuân.

Em thêu Chùa Non Nước
Soi bóng xuống dòng xanh
Hoà với năm châu bốn biển
Có đường kim cô Tấm dịu hiền...
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Cô Tấm bên Sông Ngân