03/02/2023 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái đỉnh lòng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 04/10/2017 16:58

 

Anh thèm đỉnh em
Em thèm đỉnh anh
Khi ta có đỉnh
Cơn thèm chóng qua

Ta lại thèm đỉnh khác
Túi lòng ta lủng đáy muôn đời

Anh lại thèm cái đỉnh
Cái đỉnh thật xa xôi
Cả đời mê cái đỉnh
Danh vọng tận trời cao
Hồn đau tận thung lũng

Em ơi, anh chưa bao giờ hết thèm
Trừ phi hồn lìa khỏi xác!
Cát bụi vào tay không.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Cái đỉnh lòng