27/10/2021 22:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đố ai lên võng đừng đưa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2015 17:46

 

Đố ai lên võng đừng đưa,
Lên đu đừng nhún thì chừa lang vân[1].
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Gái lộn chồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đố ai lên võng đừng đưa