09/02/2023 07:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 29
29

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 03:42

 

Nguyên tác

山中や
菊はたをらぬ
湯の匂ひ

Bản dịch của Vĩnh Sính

Sơn Trung nổi tiếng ôn tuyền
Dẫu không mùi cúc hương truyền đó đây
Sơn Trung (Yamanaka) gần Kyoto

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 29