22/04/2021 06:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Luận về anh hùng

Tác giả: Phạm Ngọc San

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 11/03/2017 10:10

 

Vô cùng thương tiếc các anh hùng không quân Việt Nam đã hy sinh trên bầu trời vùng biển tổ quốc tháng 06/2016.

Ngẩng đầu, kính cẩn, chắp tay,
tám phương tứ hướng lạy này từ tâm.
Vì dân vì nước xả thân,
lấy câu ơn nghĩa nguôi dần thương đau.

Vết thương rướm máu phía sau,
Chim bằng gẫy cánh – nỗi đau anh hùng.
18/06/2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc San » Luận về anh hùng