07/08/2020 16:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nắng trúc

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/04/2019 20:42

 

Lời gió hay lời trúc
Tơ nắng hay tơ lòng
Bướm vàng hay hoa cúc
Có ta hay là không?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Nắng trúc