26/10/2021 17:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về một bến bờ

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2015 10:38

 

Gửi Nybn

Dù thành phố bao lần thay đổi
Vẫn không quên bến nước đò chiều
Nơi em đã qua dòng sông ấy
Cũng là nơi để lại cô liêu

Nếu em về sang bờ bến cũ
Thì xin đừng gọi chuyến đò xưa
Người đưa đò sớm thành lú lẫn
Và con thuyền mục nát dưới mưa

Đã khuất nẻo vào hồn cổ tích
Một con thuyền nằm ngủ dưới trăng
Và lá chết rụng đầy mấy phố
Cõi hẹn chờ nay đã lạnh băng
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đêm mưa (thơ), NXB Trẻ, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Về một bến bờ