29/11/2020 00:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xương Cốc bắc viên tân duẩn kỳ 4
昌谷北園新筍其四

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2006 17:18

 

Nguyên tác

古竹老梢惹碧雲,
茂陵歸臥嘆清貧。
風吹千畝迎雨嘯,
鳥重一枝入酒樽。

Phiên âm

Cổ trúc lão tiêu nhạ bích vân,
Mậu Lăng quy ngoạ thán thanh bần.
Phong xuy thiên mẫu nghinh vũ khiếu,
Điểu trùng nhất chi nhập tửu tôn.

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Ngọn trúc gợi màu mây biếc xinh
Mậu Lăng về sống cản thanh bình
Gió lay vườn trúc chào mưa đến
Chén rượu trúc oằn nghiêng bóng chim
Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Xương Cốc bắc viên tân duẩn kỳ 4