22/03/2023 20:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc khủng bố bừng bừng ngùn ngụt
如火如荼的恐怖

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/08/2021 11:06

 

Nguyên tác

我们的眼前一望都是白色,
但是我们并不觉得恐怖。
我们已经是视死如归,
大踏步地走着我们的大路。

要殺你們就儘管殺吧!
你们杀了一个要增加百个:
我们的身上都有孙悟空的毫毛,
一吹便变成无数的新我。

我们的眼前一望都是白色,
但我们是并不觉得恐怖
我们杀了一个要儆惕一百个,
我们的恐怖是如火如荼。

Bản dịch của Phan Văn Các

Trước mắt chúng ta một màu trắng xoá
Nhưng chúng ta không hề thấy hãi hùng
Vì chúng ta xem chết tựa lông hồng
Bước mạnh tới trên đường ta rộng lớn

Bay muốn giết thì mặc bay cứ giết
Bay giết một người, ta đứng dậy một trăm
Khắp mình ta có lông khỉ chàng Tôn
Một hơi thổi thành muôn vàn “ta” mới

Trước mắt chúng ta một màu trắng xoá
Nhưng chúng ta không hề thấy hãi hùng
Giết một đứa, ta dè chừng trăm đứa
Cuộc khủng bố của chúng ta... ngùn ngụt... bừng bừng...
Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Cuộc khủng bố bừng bừng ngùn ngụt